Kwartalnik METEORYT


Pismo ukazuje się od 1992 roku. Początkowo wydawany metodą chałupniczą [ksero], od 1998 roku drukowany metodą offsetową. Z reguły zawiera 24 stroy czarnobiałe, kolorową okładkę, a często również kolorową rozkładówkę.

Większość publikowanych artykułów jest tłumaczona z kwartalnika METEORITE za zgodą jego wydawcy, który zachowuje prawa do tych artykułów.

Kwartalnik jest dostępny głównie w prenumeracie. Roczna prenumerata wynosi w 2015 roku 48 zł (12 zł za zeszyt łącznie z przesyłką). Zainteresowani prenumeratą powinni wpłacić tę kwotę na konto wydawcy [88 1540 1072 2001 5000 3724 0002, BOŚ SA O/Olsztyn] nie zapominając o podaniu czytelnego imienia, nazwiska i adresu do wysyłki. Wydawca dysponuje także numerami archiwalnymi. Od 2008 r. istnieje również możliwość prenumeraty elektronicznej (format PDF, na razie tylko dla osób, które wykupiły prenumeratę tradycyjną). W sprawie prenumeraty można też kontaktować się bezpośrednio z red. A.S.Pilskim.

Wydawca: Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
Kwartalnik tworzony jest w ramach działalności
Polskiego Towarzystwa Meteorytowego
Redaguje i tłumaczy większość tekstów:
Andrzej S. Pilski
Redaktor techniczny i skład komputerowy:
Jacek Drążkowski
Druk: drukarnia Jan, studio Martin


Numery archiwalne do pobrania w formacie PDF (do otwarcia potrzebny jest Acrobat Reader):

1/1992 1/1993 1/1994 1/1995 1/1996 1/1997 1/1998 1/1999 1/2000 1/2001 1/2002 1/2003 1/2004 1/2005 1/2006 1/2007 1/2008
2/1992 2/1993 2/1994 2/1995 2/1996 2/1997 2/1998 2/1999 2/2000 2/2001 2/2002 2/2003 2/2004 2/2005 2/2006 2/2007 2/2008
3/1992 3/1993 3/1994 3/1995 3/1996 3/1997 3/1998 3/1999 3/2000 3/2001 3/2002 3/2003 3/2004 3/2005 3/2006 3/2007 3/2008
4/1992 4/1993 4/1994 4/1995 4/1996 4/1997 4/1998 4/1999 4/2000 4/2001 4/2002 4/2003 4/2004 4/2005 4/2006 4/2007 4/2008

Ostatnio wydany zeszyt:Status prawny meteorytów w Polsce (analiza dokonana przez prokuratora Andrzeja Kotowieckiego opublikowana po raz pierwszy w METEORYCIE nr 2/2011)


[ forum internetowe poświęcone meteorytom: http://meteorytomania.info ]